Četrtek, 26. 3. 2020


DOPOLNILNI POUK - Števila do 100 - utrjevanje

Te dejavnosti lahko izvajate vsi (ne samo učenci, ki obiskujejo DOP) in na ta način utrdite svoje znanje.

Preizkusi se v nalogah na Lilibi.si  (KAKO DO NALOG: Lilibi.si - Dežela Lilibi – Šolska ulica – Matematika – Števila do 100 – Nauči se števila do 100 in Števila do 100). 

Tukaj imaš direktni povezavi:

Opomba: Igrice lahko večkrat ponoviš

Pripravi stotični kvadrat. V zvezek za matematiko (lisička) iz PRILOGE prepiši snov v zvezek ter dopolni manjkajoče podatke. Za zgled imaš prvi primer, ki je že rešen. Števila poišči tudi na stotičnem kvadratu.

V REŠITVAH preveri, ali si prav zapisal/a manjkajoče podatke. Popravi morebitne napake.ŠPORT – Krožna vadba

Ogrej se. Ogrevanje lahko popestriš tako, da slediš vajam na POSNETKU.

Danes boš izvajal/a krožno vadbo. Čaka te 6 različnih vaj, ki si bodo sledile ena za drugo. Vaje boš ponovil/a trikrat. Ena od vaj je tudi minuta teka – tečeš lahko na mestu. Tukaj imaš NAVODILA. Prilagoditve: Vaje, ki so omejene na eno minuto, lahko skrajšaš na pol minute.

Ko končaš z vadbo, se sprosti: uleži se na tla, stresaj roke in noge približno pol minute. Počivaj.MATEMATIKA – Računam do 100 (DE + E = D)

Igrica dopolni do 10 – delo v paru
Za to igrico potrebuješ pomočnika (lahko je to bratec/sestrica, očka/mama). Kako igramo?
Prvi v paru pokaže nekaj prstov na roki, drugi jih mora pokazati toliko, da jih bo skupaj 10. Vlogi nato menjata. Igro večkrat ponovita.
V primeru, da imajo starši ali bratci/sestrice druge zadolžitve, sem ti pripravila SLIČICE. Tvoja naloga je, da pokažeš toliko prstov, da bo tvojih prstov in prstov na sličici skupaj 10.

V SDZ (Samostojni delovni zvezek za matematiko, 2. del) si oglej primera v modrem okvirčku na strani 67.

Prepiši učno snov in račune iz PRILOGE v matematični zvezek s kvadratki (lisička) in jih izračunaj.

V SDZ reši: stran 67/ 15. naloga,
                     stran 68/ cela stran

** DODATNA NALOGA: Na spletni strani Lilibi.si se preveri v igrici računanja (KAKO DO NALOG: Dežela Lilibi – Šolska ulica – Matematika – Računam do 100 – seštevam – Prištevam enice – Prištevam enice 1).

Direktna povezava: https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/pristevam-enice/pristevam-enice  SLOVENŠČINA     
     
Mala in velika pisana črka E, prepis

Naučil/a se boš malo in veliko pisano črko E. Na Lilibi.si (Dežela Lilibi – Šolska ulica – slovenščina – dežela ABC – pisane črke) si najprej poglej, kako zapišemo veliko in malo pisano črko E. Smer zapisa črk si lahko ogledaš tudi v SZO (Delovni zvezek za opismenjevanje, 2. del) na straneh 98 in 99.

Vadi pisanje velike in male pisane črke E tako, kot si to storil/a za črki C in Č: s prstom po zraku, po mizi, hrbtu, v zdrob/pesek.

Nato na navaden list na veliko zapiši veliko in malo pisano črko E ter črki prevleci z vsaj 3 različnimi barvicami z eno potezo (upoštevaj pravo smer).

V zvezek za slovenščino (medvedek) nariši drevesca ter naredi po eno vrstico vsake črke. Prilagam primer ZAPISA V ZVEZKE.

V SZO (Delovni zvezek za opismenjevanje, 2. del) do konca reši strani 98 in 99. Na strani 98 ne pozabi naloge pri Lili – v zvezek za slovenščino (medvedek) napiši naslov PREPIS in prepiši besede v obarvanem okvirčku. Preizkusi se tudi v reševanju rebusov na strani 97.


Zaklad v stari hiši

Danes boš odpotoval/a v Tomažev svet. Naslov posnetka, ki si ga boš ogledal/a, je Zaklad v stari hiši. Ali iz naslova lahko sklepaš, kaj bo tema posnetka?

Oglej si POSNETEK

Razmisli in poskusi ustno odgovoriti na vprašanja:
 • Kaj ti je bilo na posnetku všeč? Zakaj?
 • Ali si vedel/a, da se prostor, v katerem se je zbirala vsa družina, imenuje hiša? Kaj pa to, da v starih časih ljudje niso imeli kopalnic?  
 • Koliko oseb je nastopalo na posnetku?
 • Kako je ime deklici, ki je obiskala Tomaža? 
 • Kaj sta Tomaž in deklica počela na začetku posnetka?
 • Kako je ime stricu, ki je bil na obisku?
 • Katero igro sta igrala stric Janez in dedek?
 • Kam so odšli dedek, stric in otroka?
 • Čigava je bila hiša?
 • Kje sta otroka iskala zaklad?
 • Katere predmete sta videla, ko sta iskala po spalnici?
 • Kdaj so hodili ljudje spat v starih časih?
 • Kdo je našel zaklad? Kje je bil skrit?
 • Kdo je skril fračo v star lonec (piskr)?

Posnetek si oglej še enkrat. Če pri kakšnemu vprašanju nisi vedel/a odgovora, poskušaj biti pri drugem gledanju pozoren/na tudi na te podatke.

V SDZ (Samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2. del) reši naloge na straneh 18 in 19.