Sreda, 1. 4. 2020


SLOVENŠČINA – Mala in velika pisana črka V

Naučil/a se boš malo in veliko pisano črko V. Na Naši ulici si na POVEZAVI najprej poglej, kako črki zapišemo. 

Vadi pisanje črk V tako, kot si to storil/a za druge črke: s prstom po zraku, po mizi, hrbtu, v zdrob/pesek, zapis večjih črk na list – prevleci s 3 barvicami. Pazi, da pri zapisu upoštevaš smer zapisa ter da črki zapišeš z eno potezo.

V zvezek za slovenščino (medvedek) nariši drevesca ter zapiši črke in povedi. Tukaj imaš ZAPISV ZVEZKE.

V SZO (Delovni zvezek za opismenjevanje, 2. del) na straneh 100 in 101 najprej preberi vse besede, zapisane s pisanimi črkami. Nato te besede in črke tudi zapiši - reši do konca strani 100 in 101.SPOZNAVANJE OKOLJA – Sadno drevo

Prisluhni razlagam o drevesih na Lilibi:
JABLANA     ČEŠNJA      HRUŠKA       SLIVA

V SDZ za spoznavanje okolja si preberi zapise in oglej sličice na strani 74.

Nato v zvezek za spoznavanje okolja prepiši UČNO SNOV.


**DODATNE DEJAVNOSTI ZA RADOVEDNE:
  • Bi rad/a izvedela nekaj zanimivosti o drevesih kot na primer, koliko je staro najstarejše drevo? Poslušaj ZANIMIVOSTI O DREVESIH na Lilibi.
  • Spodaj si oglej animacijo opraševanja čebel in razvoja plodu:
MATEMATIKA – Odštevam do 100 (DE – E = D)

V zvezek prepiši račune iz PRILOGE in jih izračunaj. Pomagaj si s stotičnim kvadratom.

V SDZ za matematiko 2. del reši naloge na strani 76. Pri besedilnih nalogah ne pozabi podčrtati pomembnih podatkov.