Četrtek, 2. 4. 2020


DOPOLNILNI POUK - Velika začetnica – utrjevanje

V kolikor nisi naredil/a dodatnih nalog pri obravnavi velike začetnice, boš danes na Lilibi.si povadil/a rabo velike začetnice. Na POVEZAVI te čakajo naloge.

Prepiši spodnje povedi z malimi tiskanimi črkami v zvezek za SLJ (drevesni ali nov z vmesno črto). Pazi na rabo velike začetnice.

MAMA JANA IN OČE MATEVŽ STA SE PEŠ ODPRAVILA V CERKNICO. Z NJIMA JE ŠLA TUDI PSIČKA LOTI. NA POTI STA SREČALA DRUŽINO ZUPANČIČ. SKUPAJ SO NADALJEVALI POT.

Besedilo za prepis skupaj z rešitvami imaš tudi v PRILOGI.

ŠPORT – Spretnosti z balonom/žogo

Zapleši ples, ki si se ga naučil/a v ponedeljek in se na ta način ogrej. Pleši ob posnetku:Danes boš izvajal/a različne dejavnosti z balonom. V primeru, da balona nimaš, lahko uporabiš tudi žogo. Spodaj imaš navodila iger z baloni:


PRILAGODITEV ZA DEJAVNOSTI Z ŽOGO PRI 6. VAJI: Žogo soročno vrzi ob steno in jo ujemi. Štej, kolikokrat ti to uspe, brez da ti žoga pade na tla.
SLOVENŠČINA – Naše ptice

V SDZ za slovenščino 2. del si na straneh 26 in 27 izberi besedilo ter ga dvakrat glasno preberi.

Nato glede na izbrano besedilo odgovori na VPRAŠANJA v drevesni zvezek (če si porabil/a cel drevesni zvezek, reši nalogo v nov zvezek za SLJ z vmesno črto).
Napiši naslov, na primer: Kmečka lastovka.
Podatke poišči v besedilu (ne izmišljuj si svojih odgovorov). Odgovore oštevilči. Piši z malimi tiskanimi črkami s celimi povedmi. 


** DODATNE NALOGE: Preberi še ostala besedila (vsak dan eno). Lahko zapišeš tudi odgovore na vprašanja za posamezna besedila.
SPOZNAVANJE OKOLJA – Spomladi sejemo in sadimo

Razmisli:
  • Za kaj potrebujemo semena in sadike?
  • Kakšna je razlika med SEJANJEM, SAJENJEM in PRESAJANJEM?
  • Kam sadimo/sejemo in katere pripomočke pri tem uporabljamo?
  • Kaj potrebuje rastlina, da lahko zraste?

Oglej si risanko RADOVEDNI JAKA, kjer boš spoznal/a, kako rastlina zraste in kaj potrebuje za rast.


Se še spomniš vprašanj, o katerih si moral/a razmisliti pred ogledom risanke? Odgovori se skrivajo v ZAPISU V ZVEZKE. V zvezek za spoznavanje okolja (ježek) prepiši učno snov iz zapisa. GLASBENA UMETNOST - Pesem: Rac, rac, racman

Poslušaj SKLADBO. Katere živali se oglašajo? Z gibanjem oponašaj živali, ki jih slišiš v posnetku.

Naslov skladbe je Žabice. Si jih slišal/a? Vzemi zvezek za glasbeno umetnost (ptiček) in napiši naslov: Mira Voglar: Žabice iz Suite Moje živali 

Skladbo boš poslušal/a še enkrat. Vzemi zeleno barvico - zelena barvica predstavlja žabico. Ob poslušanju skladbe z zeleno barvico riši regljanje in gibanje žabice.

Danes se boš naučil/a tudi novo pesmico Rac, Rac, Racman. Posnetek pesmice imaš na portalu Lilibi.si.
DIREKTNA POVEZAVA DO NABORA PESMIC

Pesem večkrat poslušaj in zraven pripevaj.

V SDZ za glasbeno umetnost imaš na strani 28 tudi besedilo in slikovni zapis pesmi. Pesem zapoj tako, da s prstom slediš račkam in žabicam. Tako je prikazana melodija. SPOMNI SE:
  • Višina račke in žabice pomeni višino tona.
  • Velikost račke in žabice pomeni dolžino tona. 


**DODATNE NALOGE: Po slikovnem zapisu pesmi (GUM SDZ: str. 28) se premikaj s prstom od račke do račke oziroma od žabice do žabice in prepevaj melodijo na zlog -GA, ali -KVAK. Lahko zapoješ skupaj z mano na POSNETKU.

PREDLOG: Pesmico poslušaj vsak dan in jo potem skušaj zapeti sam/a brez posnetka. Na ta način si jo boš lažje zapomnil/a.