Torek, 7. 4. 2020


SLOVENŠČINA – Pravljica: Krojaček Hlaček

Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo krojaček? Poskusi poiskat čim več besed, ki se jih spomniš. Kako pa rečemo ženskemu krojačku? (Spomni se pravljice: ___________ in škarjice.)

Zdaj ko že veš, kdo je krojaček in kaj počne, pa boš prisluhnil/a pravljici z naslovom Krojaček Hlaček, ki jo je napisal Leopold Suhodolčan. Pravljico imaš na POVEZAVI.

Po poslušanju pravljice poskušaj ustno odgovoriti na vprašanja:
 • Kdo nastopa v pravljici?
 • Kdaj se pravljica dogaja? 
 • Ali bi se lahko vsi dogodki zgodili tudi v resnici? 
 • Kje vse se pravljica dogaja?
 • Kdo obišče krojačka Hlačka in kaj ga prosi?
 • Komu najprej pomaga krojaček Hlaček?
 • Koga sreča potem? Kako pomaga dečku vrvohodcu?
 • Kaj se zgodi z voznikom avtomobila?
 • Kaj se zgodi z Nejčkom? Kje je krojaček Hlaček našel Nejčka?
 • Ali so se otroci med igro lepo pogovarjali? Kaj so si izrekli?
 • Kakšno napravo je naredil krojaček Hlaček z nitko?
 • Kaj vse je ukradel razbojnik Cin Cin? Kaj je storil krojaček Hlaček, ko je našel razbojnika?
 • Kdo živi po pripovedih otrok v gozdu in kakšen je? 
 • Ali krojaček Hlaček najde strahove?
 • Zakaj Bine, Borko in Breda niso več krojačkovi prijatelji?
 • Kako se zgodba konča?

V zvezek za SLJ (medvedek) napiši naslov: Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček
Stran razdeli na 6 prostorčkov in vanje nariši dogajanje zgodbe. Ne pozabi, najprej moraš razmisliti, katerih 6 dogodkov boš narisal/a. Lahko si pomagaš z ZAPISOM, kjer imaš že narisan začetek zgodbe oziroma prvi dogodek.
Ob narisanih sličicah ustno pripoveduj pravljico – obnovi dogajanje.

**DODATNE NALOGE: Dogodkov v zgodbi je več. Že želiš, lahko narišeš tudi te dogodke (okvirčkov bo potem več kot 6).
MATEMATIKA – Računam do 100 (D - E = DE)

Danes se boš naučil/a, kako odštevamo od polne desetice.V SDZ za matematiko, 2. del si oglej primera v modrem okvirčku na strani 80.

Na POVEZAVI si oglej, kako odštevamo od polne desetice s snopiči slamic.
V pomoč ti je lahko tudi stotični kvadrat. V POSNETKU je prikazano odštevanje od polne desetice s pomočjo stotičnega kvadrata.
 

Nato v matematični zvezek s kvadratki (lisička) prepiši ZAPIS in izračunaj račune. Pomagaj si tudi snopki slamic in stotičnim kvadratom.

V SDZ za matematiko 2. del reši naloge na strani 80 in 81.SPOZNAVANJE OKOLJA – Skrbim za okolje

KOLIKO ŽE VEM:
 • Razmisli in poskušaj ustno odgovoriti na vprašanja:
 • Kaj so odpadki in kako nastanejo?
 • Kam odlagamo odpadke?
 • Zakaj odpadke zbiramo ločeno? Katere zabojnike poznaš?
 • Kateri odpadki sodijo med nevarne odpadke? (odgovor se skriva v spodnjem vprašanju)
 • Zakaj odpadke, kot so prazni deodoranti, stara zdravila, baterije, laki ..., uvrščamo med nevarne odpadke?Oglej si spodnje posnetke in razmisli, na kakšen način ti skrbiš za okolje:


Oglej si predstavitev o onesnaževanju okolja. S POVEZAVE prenesi dokument, vklopi predstavitev ter prisluhni razlagi. Med učiteljičino razlago poskusi čim bolj sodelovati.

Ponovi, kaj rastline potrebujejo za rast ter katera dela na vrtu opravljamo spomladi – pomagaj doma pri delu na vrtu.


**DODATNE DEJAVNOSTI:
 • Naredi poskus iz zgornje predstavitve. 
 • Oglej si spodnji posnetek o packi Riji: