Torek, 14. 4. 2020


 SLOVENŠČINA – Pravljica: Pravljično drevo

Se še spomniš krojačka Hlačka? Ali je krojaček Hlaček znal rešiti težave? Misliš, da bi znal rešiti tudi sivo mesto brez dreves in polno megle? Prisluhni pravljici Z VAMI SE IGRA KROJAČEK HLAČEK: PRAVLJIČNO DREVO  in izvedel/a boš.  
 **Pravljico (PRILOGA) pa si lahko prebereš tudi sam/a.

Po poslušanju/branju odgovori na spodnja vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek za slovenščino (z vmesno črto). Napiši naslov: Leopold Suhodolčan: Pravljično drevo. 
Odgovore piši v celih povedih z malimi tiskanimi črkami. Vprašanj ni potrebno prepisati.


VPRAŠANJA:

  • Kako so se v sivem mestu pod črnim meglenim dežnikom počutili otroci?
  • Kaj so pogrešali?
  • Kako je krojaček Hlaček rešil njihovo težavo?

Krojaček Hlaček je sedel pod drevo in pripovedoval pravljico o klovnu. Kakšno pravljico pa bi otrokom pripovedoval/a ti? Izmisli si jo še ti in jo na kratko zapiši. Piši z malimi tiskanimi črkami.
MATEMATIKA – Seštevam in odštevam do 100

Danes boš ponovil/a seštevanje in odštevanje do 100. V SDZ za matematiko reši strani 83 in 84. Pri 6. nalogi na strani 84 ti računske zgodbe ni potrebno zapisati, lahko jo samo poveš ustno.
LIKOVNA UMETNOST – Pravljično drevo

RAZMISLI:
 

  • Ali se še spomniš, kakšna je razlika med risanjem in slikanjem?
  • S čim vse lahko rišemo?
  • Kaj od naštetega spada med risanje: ploskev, črta, pika?

RISBA
Risbo rišemo s črtami in pikami. Črte so lahko ravne, krive, dolge, kratke, tanke, debele, navpične, vodoravne, poševne, prekinjene, neprekinjene, sklenjene, nesklenjene ... Pike so lahko velike, majhne, krepke, rahle. V PRILOGI si oglej nekaj primerov risb.

Pri slovenščini si prisluhnil/a pravljici z naslovom Pravljično drevo. Kako pa si ti predstavljaš pravljično drevo? Kakšno ima deblo? Kakšno ima krošnjo? Kakšni so listi? Ali so to navadni listi? Ali ima tvoje pravljično drevo tudi cvetove?

Danes boš  torej risal/a samo s črtami in pikami. Narisal/a boš svoje pravljično drevo. Risal/a boš s flomastri. Rišeš lahko na polovico risalnega lista (lahko tudi na celega) oz. navaden bel list.
Če nimaš listov,  svoje pravljično drevo nariši kar v brezčrtni zvezek (GUM). V tem primeru uporabi barvice.

Svojo umetnino fotografiraj in mi jo pošlji na e-naslov do petka.