Petek, 15. 5. 2020

DANES PA ...

PRESENEČENJE: ŠPORTNI DAN NA DALJAVO - POHOD Z GOZDNO OLIMPIJADO. 

VSA NAVODILA NAJDEŠ NA POVEZAVI.
Četrtek, 14. 5. 2020V TEM TEDNU OCENJUJEMO ŠPORT IN SLOVENŠČINO. NEKATERI STE TE NALOGO ŽE OPRAVILI IN MI POSLALI POSNETEK IZVEDBE/PREDSTAVILI OPIS ŽIVALI NA TEAMS-u. PREPRIČANA SEM, DA OSTALI PRIDNO VADITE. SE ŽE VESELIM VAŠIH POSNETKOV IN PREDSTAVITEV.


DOPOLNILNI POUK – Računam do 100

Danes boš povadil/a, kar že znaš o številih do 100. Na Lilibi.si si na POVEZAVI izberi nekaj računskih nalog in igric SEŠTEVANJA in ODŠTEVANJA ter se v njih preizkusi.
ŠPORT – Gibalni izziv

Danes je pred tabo gibalni izziv! Potreboval/a boš tudi nekaj rekvizitov, in sicer: rolice WC papirja, stol ...
Tako kot je navedeno v posnetku se najprej dobro ogrej. Za ogrevanje lahko še enkrat zaplešeš GREMO OKROG SVETA. 

Nato sledi navodilom na spodnejm posnetku. Sporoči mi na e-naslov ali v Teams-u, kako ti je šlo :)


SPOZNAVANJE OKOLJA – Mirovanje    

Za začetek prosi enega od družinskih članov, če sodeluje s teboj pri igri: Kiparjenje:

Najprej se  prosto gibaj po prostoru (lahko gibaš samo en prst, lahko se ziblješ na stolu, lahko poskakuješ…). Ko boš zaslišal/a plosk družinskega člana, moraš okamneti. Postaneš kip.
To nalogo večkrat ponovi (vsaj 5x). 

Potem se usedi na stol in razmisli:
 • Kako si se gibal/a? Kateri del telesa si premikal/a?
 • Kaj si delal/a takrat, ko si bil/a kip?
 • Se je kateri del tvojega telesa premikal med tem, ko si okamnel?

Zapomni si: Kadar se telesa premikajo, rečemo, da se gibajo. Ko se telesa ne gibajo, so v mirovanju.


 • SDZ za SPO, str. 90
Preberi besedilo v 2. odstavku. Ustno poskušaj odgovoriti na vprašanji:
- Kaj se dogaja s strojem ali napravo kadar se ne giblje?
- Kdaj človek miruje?

 • SDZ za SPO, str. 88
Oglej si ilustracijo in povej, kako se gibajo otroci na sliki. Poišči, kdo/kaj je v mirovanju. Oblike mirovanja poimenuj. ( kdo sedi, čepi, stoji…)

 • SDZ za SPO, str. 92
- 4. naloga  
(potreboval boš avtomobilček in kos kartona, pokrov škatle ali karkoli, da boš lahko izvedel poskus)
Preberi navodilo.
Izvedi poskus.
Nariši odgovore.

-5. naloga
Preberi navodilo.
Reši nalogo tako, da poimenuješ gibanja oz. stanja mirovanja ( čepi, stoji, teče….)

SLOVENŠČINA – Branje v nadaljevanjih: Prigode koze Kunigunde

Pri slovenščini smo zadnje ure veliko govorili o živalih in nič čudnega, saj ta teden potekajo vaši GOVORNI NASTOPI. Nekaj vas je že predstavilo svoje opise živali, nekatere pa ta naloga še čaka. Za trening možganov lahko povadiš svoj govorni nastop.

Danes pa boš spoznal pravljico o še eni živali, o kozi Kunigundi. Vsa navodila skupaj s posnetkom pravljice imaš v PRILOGI. Prilogo prenesi (Download) in vklopi predstavitev ter sledi navodilom.

OPOMBE: Če vam posnetka v predstavitvi ne predvaja, imate dostop do celotnega posnetka (pogovor skupaj z zgodbo) na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=50df1L08FMA

Sreda, 13. 5. 2020


Tudi v tem tednu bo urnik malo obrnjen – danes te na urniku, tako kot prejšnji teden čaka: ANG, SLJ, MAT in SPO.

SLOVENŠČINA – Od doma do ribnika

Gotovo vsi radi kolesarite. Seveda smete kolesariti na površinah, ki so namenjene prometu, le v spremstvu odraslih. Razmisli in ustno odgovori:
 • Kako bi se jaz pripeljala k vam na obisk, če ne poznam poti do vašega doma?
 • Kaj vse bi morala vedeti?
 • Katere podatke bi morala poznati?

Odpri  SDZ za SLJ 2. del na str. 42 in glasno preberi besedilo. Nato ga preberi še enkrat in upoštevaj navodilo na modri pasici pod sliko pri Lili. Ali slika ustreza opisani poti?

Poskusi odgovoriti v celih povedih (ustno):
 • Kje živi Lan? Kje stanuje?
 • Kaj sta se odločila z očkom?
 • Kam sta zavila pred hišo?
 • Mimo česa sta se peljala, da sta prišla do kolesarske steze?
 • Kam sta pripeljala, ko sta zavila desno?
 • Mimo česa sta nadaljevala pot?
 • Kje sta se ustavila?
 • Kako sta prečkala cesto?
 • Čez kaj sta peljala?
 • V katero smer sta zavila v prvem križišču?
 • Do katere zgradbe sta nadaljevala pot?
 • Kam sta zavila pri kozolcu?
 • Kje sta se ustavila?

Sedaj pa po navodilih reši še nalogi na strani 43.

GIBALNI ODMOR: Preden nadaljuješ delo, je čas za gibalni odmor. Zapleši ples Minionov na spodnjem posnetku 😁

 


  


MATEMATIKA – Odštevam do 100 (DE - DE = DE)

Seštevati do 100 s pomočjo rožičkov si se že naučil/a, danes pa boš s pomočjo rožičkov odšteval/a.
V POSNETKU pozorno prisluhni razlagi, kako seštevamo dvomestna števila. Ob razlagi sodeluj – poskušaj tudi sam/a ugotoviti rezultate.

V matematični zvezek s kvadratki (lisička) prepiši ZAPIS in izračunaj račune. Račune računaj na dolg način ali skrajšan način z »rožički« (po zgledu že rešenih primerov).

V SDZ za matematiko 3. del na str. 11:
preberi nalogo v okvirčku,
reši 6. in 7. nalogo v SDZ,
pri 8. nalogi prepiši v zvezek za matematiko (lisička) prvi stolpec računov in jih izračunaj (na dolg/skrajšan način z rožički)

SPOZNAVANJE OKOLJA – Ravnovesje 

Pri današnji uri spoznavanja okolja bomo govorili o ravnovesju. Vsa navodila in učna snov imaš v PRILOGI.