Torek, 12. 5. 2020


SLOVENŠČINA (2 uri)

Mala in velika pisana črka D

Danes se boš naučil/a novo pisano črko – malo in veliko pisano črko D. Na Naši ulici si na POVEZAVI najprej poglej, kako zapišemo veliko in malo pisano črko D. S prstom po zraku vadi zapis že ob posnetku.

Vadi pisanje črk D tako, kot si to storil/a za druge črke: s prstom po zraku, po mizi, hrbtu, v zdrob/pesek, zapis večjih črk na list – prevleci s 3 barvicami. Pazi, da pri zapisu upoštevaš smer zapisa.

V zvezek za slovenščino (medvedek) nariši drevesca. Naredi po dve vrstici vsake črke in prepiši zloge in besede. Pazi na pravilno povezovanje črk med sabo (»rokice« pri določenih črkah so krajše, kot na primer pri črkah v, o, r, b). Prilagam ZAPIS V ZVEZKE.

V SZO (Delovni zvezek za opismenjevanje, 2. del) na straneh 108 in 109 reši, kar še nisi:

 strani 108:
- mala pisana črka d (2 vrstici),
- besedi DEDI in BOLHA

stran 109:
- velika pisana črka D (1 vrstica),
- besede HEDA, BARBARA, DARINKA,
- prepis povedi pri Binetu (v drevesni zvezek/zvezek za SLJ z vmesno črto)Izdelek iz tetrapaka

 Razmisli, za kaj bi lahko uporabili odpadno embalažo. Kaj vse bi lahko iz nje izdelal/a?

SDZ za SLJ 2, str. 40, 41

Na strani 40 imamo navodila za izdelavo izdelka iz odpadne embalaže. OGLEJ si besedilo in fotografijo.

RAZMISLI: Opaziš kakšno razliko pri obliki zapisa, če to besedilo primerjaš z besedilom na strani 34?
(Na str. 34 imamo OPIS ŽIVALI. To besedilo pa so  NAVODILA ZA IZDELAVO IZDELKA, kjer imamo več točk. Najprej je na kratko zapisano, kaj je tetrapak. Sledijo oporne točke: MATERIAL, PRIPOMOČKI in POSTOPEK IZDELAVE).

Besedilo preberi dvakrat.

Razmisli in ustno odgovori:
  • Kako imenujemo predstavljeno v besedilo?
  • Ali veš, kaj boš izdelal/a?
  • Katere materiale boš potreboval/a?
  • Katere pripomočke boš potreboval/a?
  • Kako je besedilo napisano?
  • Zakaj je označeno s številkami?
  • Ali je nujno upoštevati napisani postopek za izdelavo izdelka? Zakaj?

Nato reši 2. nalogo na str. 41. Tvoja naloga je, da poiščeš podatke. Ponovimo strategijo iskanja želenih podatkov:
  1. Preberi VPRAŠANJE.
  2. Poišči PODATEK v besedilu in ga najprej podčrtaj.
  3. PODATEK, ki si ga našel/a v besedilu in podčrtal/a nato PREPIŠI v ustrezno polje na strani 41.  Napišeš samo besedo in ne celih povedi.

Enako naredi za vsa vprašanja.

OPOMBA: Izdelek boš izdelal pri LUM
MATEMATIKA – Prištevam in odštevam desetice (DE + D = DE in DE – D = DE)

Včeraj si se naučil/a, kako odštevamo desetiška števila. Če si že malo pozabil/a, si še enkrat poglej razlago učiteljice na POVEZAVI.

Reši naloge v SDZ za matematiko, 3. del na strani 10.

Nato zvezek za matematiko (lisička) napiši naslov: VAJA

Prepiši in izračunaj račune:

1. NALOGA
27 + 50 =
63 - 20 =
91 - 80 =
40 + 38 = (spomni se - seštevancem lahko zamenjamo vrstni red, torej: 40 + 38 = 38 + 40)
30 + 44 =
79 - 60 =

2. NALOGA (računaj z rožički na kratek način – ne pozabi obkrožiti prvega seštevanca in prvega rožička ter napisati vmesnega rezultata).
44 + 44 =
51 + 28 =
22 + 77 =
65 + 24 =
55 + 33 =

LIKOVNA UMETNOST – Kiparstvo: Izdelek iz tetrapaka

Včeraj si dobil/a navodilo, da prihraniš prazen tetrapak. Pri današnji likovni umetnosti se boš lotil tehnike, ki se imenuje KAŠIRANJE. 

Pri uri slovenščine si že prebral/a, kakšen material potrebuješ ter kakšen je postopek izdelave. Pomagaj si z navodili v SDZ za SLJ na str. 40

Ne pozabi – postopek izdelave je oštevilčen, zato ne smeš zamešati korakov izdelave. Sledi navodilom po vrsti od 1. do 8. koraka.

OPOMBE: Namesto lepila iz moke in vode lahko uporabiš tudi nekoliko razredčeno lepilo MEKOL, namesto papirnatih brisačk pa se dobro obnese tudi časopisni papir (v tem primeru je dobro zadnjo plast narediti iz belega papirja).
Če nimaš čopiča, lahko za nanašanje lepila uporabiš tudi gobico.

Vesela bom fotografije tvojega izdelka.  

Kot vidiš, lahko za to tehniko uporabiš tudi drugo odpadno embalažo, na primer plastenko.


Izdelaš lahko lonček za pisala.
 
Lahko pa izdelaš vazo za cvetlice.