Torek, 5. 5. 2020


SLOVENŠČINA (2 uri)
Opis živali, Priprava na govorni nastop

Vsa navodila za reševanje nalog ter pripravo govornega nastopa imaš v PRILOGI.

MATEMATIKA – Računam do 100 (DE + DE = DE)

Za začetek boš ponovil snov izpred počitnic (DE + D = DE). V zvezek za matematiko (lisička) napiši naslov: VAJA

Prepiši in izračunaj račune:
47 + 40 =
63 + 20 =
81 + 10 =
50 + 26 = (spomni se - seštevancem lahko zamenjamo vrstni red, torej: 50 + 26 = 26 + 50)
30 + 44 =
60 + 39 =

Danes se boš spomnil/a »rožičkov«, vendar ti bodo tokrat v pomoč pri računanju do 100. Na POVEZAVI pozorno prisluhni učiteljičini razlagi, kako seštevamo dvomestna števila. Ob razlagi sodeluj – poskušaj tudi sam/a ugotoviti rezultate.

Učiteljica v posnetku je račune zapisovala na krajši način.
V matematični zvezek s kvadratki (lisička) prepiši ZAPIS in izračunaj račune. Račune računaj na dolg način z »rožički« (po zgledu že rešenih primerov).

V SDZ za matematiko 3. del:
str. 7/ preberi nalogo v okvirčku, reši 4. in 5. nalogo.
GIBALNI ODMOR🏃:

Preden nadaljuješ delo, je čas za gibalni odmor. Sledi vajam na POSNETKU in ponovi znanje angleščine 😃.LIKOVNA UMETNOST – Arhitektura: oblikovanje prostorskih oblik iz naravnih materialov v odprtem prostoru

Pri današnji likovni umetnosti te čaka prav posebno ustvarjanje iz naravnih materialov. Vsa navodila in fotografije primerov umetnin imaš v PREDSTAVITVI.