Četrtek, 7. 5. 2020


DOPOLNILNI POUK - Bralno razumevanje, prepis s pisanimi črkami

Za začetek boš potelovadil/a z možgani. Preizkusi se v nalogah na Lilibi.si

Sedaj pa je čas, da dobro ogreješ svoje zapestje in prste. Pri ogrevanju so ti lahko v pomoč ponedeljkove prstne vaje.

V zvezek za SLJ (medo) nariši drevesca. S pisanimi črkami zapiši naslednje besede in povedi:

zebra, hrast, kokoš, Tina, ovca, Matevž

Cilka ima zabavo. Na veselici so učenci in učenke 2. a.

Preveri pravilnost zapisa v REŠITVAH in po potrebi naredi popravo napačno zapisanih besed.
ŠPORT – Naravne oblike gibanja

Prejšnjo uro smo pri okolju govorili o gibanju. Danes se boš učno snov ponovil/a kar pri uri športa. Gibal/a se boš na različne načine in svoje gibanje boš tudi opazoval/a.  Vsako vajo izvajaj vsaj 30 sekund.
- HODI
- TECI
- PLAZI SE
- POSKAKUJ PO ENI NOGI (levi in desni)
- SKOČI V DALJINO
- HODI PO VSEH ŠTIRIH
- VRTI SE
- PLEZAJ

Pri vsakem gibanju poimenuj, katere dele telesa si uporabil/a, da si lahko hodil/a, tekel/la ...

Ena oblika gibanja manjka, veš katera? Sledi navodilom in izvedel/a boš.

Giba pa se lahko le posamezen del našega telesa. Vsako vajo naredi 6 x. Potelovadi:
- POMAHAJ (z eno in drugo roko)
- POČEPNI
- POŽUGAJ S PRSTOM
- ZAVRTI ROKO V RAMENU (z levo in desno roko)
- ZANIHAJ Z NOGO NAPREJ IN NAZAJ (z levo in nato še z desno nogo)

Si že ugotovil/a, katero gibanje zgoraj manjka? Dam ti namig: ŽOGA SE ___________. 

Tega pa ne dela samo žoga, to lahko počnemo tudi mi. Med počitnicami sem se s to obliko gibanja super zabavala. Poglej si POSNETEK 👀 in za konec naredi še to vajo. Veliko zabave ti želim 😁

SPOZNAVANJE OKOLJA – Kako delujejo

Oglej si risanko na spodnji povezavi. Bodi pozoren/na, katere naprave in stroji se bodo pojavili v risanki.

Razmisli in ustno odgovori:
  • Katere naprave, vozila in stroje si videl/a v risanki?
  • V čem so si naprave in stroji v risanki podobni? V čem se razlikujejo?
  • Ali se gibljejo vsi sestavni deli posameznega stroja in naprave?
  • Kako kamenje proti koncu risanke (8 min) premakne bager in kako plug?

Sedaj pa preberi besedilo v SDZ za SPO na str. 89. Dobo si oglej tudi sličice.  

Reši naloge v MKPO (Mala knjižica poskusov in opazovanj) na str. 16.
OPOMBA: Pri prvem poskusu lahko namesto mivke uporabite moko, zemljo, pesek...
Zadnjo nalogo naredi v zvezek za SPO (ježek). Napiši naslov - ime igrače na pogon, spodaj igračo nariši ter zapiši kako ta igrača deluje.
  SLOVENŠČINA – Zanimivosti o živalih

Spet smo pri živalih. Upam, da si se že odločil/a, katero žival boš predstavil/a v govornem nastopu. Če pa še vedno nimaš ideje, ti bodo mogoče v pomoč zanimivosti o živalih, ki jih imaš v SDZ za SLJ na str. 30. Najprej si preberi besedilo o rogaču (prvo) - zanimivo, kajne?

Tvoja naloga je, da poiščeš podatke kot zahteva 1. naloga na drugi strani (str. 31):
  1. Preberi VPRAŠANJE.
  2. Poišči PODATEK v besedilu in ga najprej podčrtaj.
  3. PODATEK, ki si ga našel/a v besedilu in podčrtal/a nato prepiši v ustrezno polje na strani 31.  Napišeš samo besedo in ne celih povedi.

Enako naredi tudi pri ostalih dveh živalih.


** DODATNA NALOGA NA LILIBI: Ali veš kaj je klen? Klikni na POVEZAVO in se preizkusi v igri.
GLASBENA UMETNOST – Uglasbena izštevanka: Pšššt – ti loviš

Se spomniš izštevank, ki smo jih že spoznali in uporabljali v šoli: AM BAM PET PODGAN, POD MOSTOM JE PISALO, MUCA MACA RAČKA GOS (SDZ GUM/str. 25)... ? Hitro jih ponovi. 

Danes pa bomo spoznali  novo izštevanko z naslovom Pšššt – ti loviš.
Najprej se poskusi naučiti izštevanko ritmično izrekati:

PRED LUKNJO JE MUCEK, V LUKNJI JE MIŠ.
OBA TIHO ŽDITA*,
PŠŠŠT!**, TI LOVIŠ!

Ker je to uglasbena izštevanka pa pomeni, da ima tudi melodijo. Poslušaj jo na Lilibi.si. Pojdi na POVEZAVO in poišči izštevanko Pšššt, ti loviš.
Uglasbeno izštevanko večkrat zapoj.

Izberi ritmične inštrumente ( ropotulje, kuhalnice, kamenčke….) in nanje zaigraj samo takrat, ko je  poudarjen ritem tišine – ob zvezdicah (ena * pomeni en udarec)

Besedilo prepiši v zvezek za glasbeno umetnost in vsebino izštevanke ilustriraj. Pri pisanju, risanju in barvanju bodi natančen/na.