Sreda, 13. 5. 2020


Tudi v tem tednu bo urnik malo obrnjen – danes te na urniku, tako kot prejšnji teden čaka: ANG, SLJ, MAT in SPO.

SLOVENŠČINA – Od doma do ribnika

Gotovo vsi radi kolesarite. Seveda smete kolesariti na površinah, ki so namenjene prometu, le v spremstvu odraslih. Razmisli in ustno odgovori:
 • Kako bi se jaz pripeljala k vam na obisk, če ne poznam poti do vašega doma?
 • Kaj vse bi morala vedeti?
 • Katere podatke bi morala poznati?

Odpri  SDZ za SLJ 2. del na str. 42 in glasno preberi besedilo. Nato ga preberi še enkrat in upoštevaj navodilo na modri pasici pod sliko pri Lili. Ali slika ustreza opisani poti?

Poskusi odgovoriti v celih povedih (ustno):
 • Kje živi Lan? Kje stanuje?
 • Kaj sta se odločila z očkom?
 • Kam sta zavila pred hišo?
 • Mimo česa sta se peljala, da sta prišla do kolesarske steze?
 • Kam sta pripeljala, ko sta zavila desno?
 • Mimo česa sta nadaljevala pot?
 • Kje sta se ustavila?
 • Kako sta prečkala cesto?
 • Čez kaj sta peljala?
 • V katero smer sta zavila v prvem križišču?
 • Do katere zgradbe sta nadaljevala pot?
 • Kam sta zavila pri kozolcu?
 • Kje sta se ustavila?

Sedaj pa po navodilih reši še nalogi na strani 43.

GIBALNI ODMOR: Preden nadaljuješ delo, je čas za gibalni odmor. Zapleši ples Minionov na spodnjem posnetku 😁

 


  


MATEMATIKA – Odštevam do 100 (DE - DE = DE)

Seštevati do 100 s pomočjo rožičkov si se že naučil/a, danes pa boš s pomočjo rožičkov odšteval/a.
V POSNETKU pozorno prisluhni razlagi, kako seštevamo dvomestna števila. Ob razlagi sodeluj – poskušaj tudi sam/a ugotoviti rezultate.

V matematični zvezek s kvadratki (lisička) prepiši ZAPIS in izračunaj račune. Račune računaj na dolg način ali skrajšan način z »rožički« (po zgledu že rešenih primerov).

V SDZ za matematiko 3. del na str. 11:
preberi nalogo v okvirčku,
reši 6. in 7. nalogo v SDZ,
pri 8. nalogi prepiši v zvezek za matematiko (lisička) prvi stolpec računov in jih izračunaj (na dolg/skrajšan način z rožički)

SPOZNAVANJE OKOLJA – Ravnovesje 

Pri današnji uri spoznavanja okolja bomo govorili o ravnovesju. Vsa navodila in učna snov imaš v PRILOGI.