Ponedeljek, 11. 5. 2020


ZA JUTRIŠNJO LIKOVNO UMETNOST BOŠ POTREBOVAL TETRAPAK, ZATO SI ENEGA PRIHRANI (PRIMEREN JE TETRAPAK OD MLEKA, SADNIH SOKOV ...). 


ŠPORT – Vaje za ravnotežje

Uro športa lahko izvajaš v stanovanju ali pa zunaj na zraku.

OGREVANJE: Najprej se ogrej s hitro hojo. Med hojo delaj različne vaje: dolgi in kratki koraki, hoja po prstih, petah, zunanjem in notranjem delu stopala… Vmes potelovadi tudi z boki, rokami ... - gimnastične vaje.

VAJE ZA RAVNOTEŽJE NA MESTU: vsako vajo ponovi trikrat, položaj pa zadrži vsaj 5 sekund. Vaje izvajaj na levi in desni nogi.

  • Štorklja: stoj na eno nogi, stopalo druge noge položi ob koleno stojne noge. Roke odroči. 

 

**težje vaje v položaju štorklje: roki prekrižaj na prsih; položi jih na glavo; daj jih v bok; miže stoj na eni nogi.
 

  • Letalo/lastovka: stoj na eno nogi, nagni se naprej, drugo nogo stegnjeno potisni nazaj, roke odroči.


  • Drsalec: Stoj na eni nogi, drugo nogo pokrči in jo nato pred seboj iztegni.


**težje vaje v položaju drsalca: Stoj na eni nogi, drugo nogo iztegni pred seboj; poskusi se z nasprotno roko prijeti za prste iztegnjene noge.


VAJE ZA RAVNOTEŽJE V GIBANJU:

  • Vrvohodec: hodi po črti naprej, nazaj, v stran, po prstih, v stran s križanjem nog … Roki imej odročeni.

V stanovanju lahko za črto uporabiš vrvico, zunaj pa črto nariši na tla.

SLOVENŠČINA – Primerjam lastnosti

Na mizo postavi tri različno dolge barvice, jih opazuj in primerjaj njihove lastnosti. Nato postavi na mizo tri različno debele knjige. Kaj opaziš?
(barvice: dolga, daljša, najdaljša; knjige: tanka, tanjša, najtanjša/debela, debelejša, najdebelejša)

Na mizo postavi še tri različno visoke lončke. Kaj opaziš?

V zvezek za SLJ z vmesno črto napiši naslov PRIMERJAM LASTNOSTI. Nariši barvice in lončke ter jih opremi z ustreznim zapisom. Naredi tudi en svoj primer. Pomagaj si z ZAPISOM – zapis prepiši.

Sledi delo v SDZ za SLJ, str. 32
S pomočjo vprašanj preveri (ustno odgovori):

1. vrsta sličic: Katera žival je hitra, katera hitrejša in katera najhitrejša?

2. vrsta sličic: Katero drevo je visoko? Kako se imenuje drevo, ki je višje kot jablana? Katero drevo je najvišje?

3. vrsta sličic: Katera žival je v tej vrsti največja? Je medved večji kot slon? Katera žival v tej vrsti je velika?

4. vrsta sličic: Kaj je dolgo? Kaj je daljše kot kača? Kaj je najdaljše?


Sedaj pa preberi navodilo na strani 33 in reši naloge. Bodi pozoren/a na pravilen zapis besed.
MATEMATIKA – Odštevam do 100 (DE – D = DE)

Dvomestna števila smo se že naučili seštevati, danes pa jih bomo odštevali. Najprej si na POVEZAVI poglej učiteljičino razlago. 
 
Naredi ZAPIS v zvezek in izračunaj račune. 

Nato v SDZ MAT 3. del reši str. 9 (celo).


 

GLASBENA UMETNOST – Ritmično izrekajmo in zaigrajmo                  

Danes boš ritmično izrekal/a in zaigral/a besedilo iz pravljice, ki si jo spoznal/a v tem šolskem letu, ko smo bili še skupaj v šoli. 

Prenesi si PRILOGO, vključi predstavitev in sledi navodilom. Potreboval/a boš tudi peresnico, SDZ za glasbeno umetnost in nekaj predmetov (navodila za predmete boš našel/la v predstavitvi).