Ponedeljek, 4. 5. 2020


ŠPORT – Naskok v klek in čep

Danes te čaka nova vsebina pri predmetu šport – NASKOK V KLEK IN ČEP. Pozorno prisluhni in sledi učiteljičinim navodilom na spodnjem posnetku:


SLOVENŠČINA - Narek

Danes boš povadil/a zapis s pisanimi črkami, ki jih že poznaš. Najprej malo potelovadi s prsti in zapestjem, da jih dobro ogreješ. V pomoč so ti lahko PRSTNE VAJE.

Oglej si spodnje posnetke povezovanja pisanih črk v zloge (dele zlogov) ter zloge tudi sam zapiši v zvezek za SLJ (medo) – nariši tudi drevesca. 

Posnetki zapisa zlogov: 


Nato v zvezek za SLJ (medo) zapiši naslov Narek (s pisanimi črkami). V pomoč si lahko narišeš drevesca.

Prosi enega od odraslih (mama/očka/starejši brat ali sestra...), da ti narekuje besede in povedi (besede preberete enkrat, povedi dvakrat). Besede zapisuj po nareku s pisanimi črkami – pozoren/na bodi na natančen zapis, držo telesa in pisala, svinčnik naj bo dobro ošiljen. Ne pozabi na velike začetnice in pike (pri povedih).
 
Besede in povedi za narek so v PRILOGI – tam najdeš tudi rešitve. 

Skupaj preglejte, kako ti je šlo pri zapisu:če so črke pravilno oblikovane, če so besede pravilno zapisane, ali so uporabljene velike začetnice ... (V primeru napak zapiši popravo). Zapise po nareku posredujte prosim tudi meni.
MATEMATIKA – Števila, računam do 100 – preverjanje in utrjevanje znanja

Danes boš ponovil/a, kar že znaš o številih do 100. Reši naloge na učnem listu (če nimaš možnosti tiskanja, v zvezek zapiši rezultate). Rešuj samostojno, naloge poskusi reševati brez stotičnega kvadrata. Učni list je v PRILOGI.  
GLASBENA UMETNOST – Grafični zapis glasbe

Spomni se pesmi Igra ter jo zapoj. Zraven tudi zapleši. V pomoč sta ti lahko posnetka: 

Pri današnji uri boš uporabljal/a lastna glasbila (roke, kolena, stopala, …). Če imaš doma kakšen instrument (zvonček, ropotuljica, boben ...), lahko uporabiš tudi tega  (lahko je to tudi instrument, ki si ga izdelal/a v petek pri glasbeni delavnici).V PRILOGI je narisanih nekaj grafičnih zapisov glasbe, ki jih poskušaj uglasbiti z lastnimi glasbili in z instrumenti, ki si jih poiskal/a doma.  Za vsak narisani simbol (črta, pika …) si izmisli gib z lastnimi glasbili in glasbeni zapis ozvoči (plosk, tlesk, udarec po bobnu, stresanje ropotuljice ...).

Če imaš pri izbiranju gibov težave, v REŠITVAH poišči možno razlago znakov – a najprej res poskusi sam/a.
POZOR: Rešitve so le ena od možnosti. Če si si izbral/a, da pikica pomeni na primer POSKOK je tudi to prav. Pazi le, da potem dosledno upoštevaš svojo izbiro (POSKOČIŠ vsakič, ko je pikica).


Postani glasbeni ustvarjalec in še ti ustvari grafični zapis glasbe. V zvezek za glasbeno umetnost (ptiček) napiši naslov GRAFIČNI ZAPIS GLASBE.
Nariši vsaj dva grafična zapisa (drugačna kot v prilogi). Poleg znakov, ki so v prilogi, lahko uporabiš tudi svoje znake za posamezne gibe (v tem primeru naredi legendo – kaj določen simbol pomeni). Nato svoja grafična zapisa tudi ozvoči z lastnimi glasbili in/ali instrumenti.


Za konec prisluhni skladbi Novi rag ter sledi navodilom na POSNETKU.