Četrtek, 14. 5. 2020V TEM TEDNU OCENJUJEMO ŠPORT IN SLOVENŠČINO. NEKATERI STE TE NALOGO ŽE OPRAVILI IN MI POSLALI POSNETEK IZVEDBE/PREDSTAVILI OPIS ŽIVALI NA TEAMS-u. PREPRIČANA SEM, DA OSTALI PRIDNO VADITE. SE ŽE VESELIM VAŠIH POSNETKOV IN PREDSTAVITEV.


DOPOLNILNI POUK – Računam do 100

Danes boš povadil/a, kar že znaš o številih do 100. Na Lilibi.si si na POVEZAVI izberi nekaj računskih nalog in igric SEŠTEVANJA in ODŠTEVANJA ter se v njih preizkusi.
ŠPORT – Gibalni izziv

Danes je pred tabo gibalni izziv! Potreboval/a boš tudi nekaj rekvizitov, in sicer: rolice WC papirja, stol ...
Tako kot je navedeno v posnetku se najprej dobro ogrej. Za ogrevanje lahko še enkrat zaplešeš GREMO OKROG SVETA. 

Nato sledi navodilom na spodnejm posnetku. Sporoči mi na e-naslov ali v Teams-u, kako ti je šlo :)


SPOZNAVANJE OKOLJA – Mirovanje    

Za začetek prosi enega od družinskih članov, če sodeluje s teboj pri igri: Kiparjenje:

Najprej se  prosto gibaj po prostoru (lahko gibaš samo en prst, lahko se ziblješ na stolu, lahko poskakuješ…). Ko boš zaslišal/a plosk družinskega člana, moraš okamneti. Postaneš kip.
To nalogo večkrat ponovi (vsaj 5x). 

Potem se usedi na stol in razmisli:
  • Kako si se gibal/a? Kateri del telesa si premikal/a?
  • Kaj si delal/a takrat, ko si bil/a kip?
  • Se je kateri del tvojega telesa premikal med tem, ko si okamnel?

Zapomni si: Kadar se telesa premikajo, rečemo, da se gibajo. Ko se telesa ne gibajo, so v mirovanju.


  • SDZ za SPO, str. 90
Preberi besedilo v 2. odstavku. Ustno poskušaj odgovoriti na vprašanji:
- Kaj se dogaja s strojem ali napravo kadar se ne giblje?
- Kdaj človek miruje?

  • SDZ za SPO, str. 88
Oglej si ilustracijo in povej, kako se gibajo otroci na sliki. Poišči, kdo/kaj je v mirovanju. Oblike mirovanja poimenuj. ( kdo sedi, čepi, stoji…)

  • SDZ za SPO, str. 92
- 4. naloga  
(potreboval boš avtomobilček in kos kartona, pokrov škatle ali karkoli, da boš lahko izvedel poskus)
Preberi navodilo.
Izvedi poskus.
Nariši odgovore.

-5. naloga
Preberi navodilo.
Reši nalogo tako, da poimenuješ gibanja oz. stanja mirovanja ( čepi, stoji, teče….)

SLOVENŠČINA – Branje v nadaljevanjih: Prigode koze Kunigunde

Pri slovenščini smo zadnje ure veliko govorili o živalih in nič čudnega, saj ta teden potekajo vaši GOVORNI NASTOPI. Nekaj vas je že predstavilo svoje opise živali, nekatere pa ta naloga še čaka. Za trening možganov lahko povadiš svoj govorni nastop.

Danes pa boš spoznal pravljico o še eni živali, o kozi Kunigundi. Vsa navodila skupaj s posnetkom pravljice imaš v PRILOGI. Prilogo prenesi (Download) in vklopi predstavitev ter sledi navodilom.

OPOMBE: Če vam posnetka v predstavitvi ne predvaja, imate dostop do celotnega posnetka (pogovor skupaj z zgodbo) na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=50df1L08FMA