Sreda, 15. 4. 2020


SLOVENŠČINA – Mala in velika pisana črka L

Danes se boš naučil/a še eno novo pisano črko - malo in veliko pisano črko L. Do sedaj so male pisane črke zasedale le eno vrstico (deblo drevesa), pri nekaterih smo v krošnjo zapisali še strešice (črke č, š in ž) ali piko (črka i).

Velika in mala pisana črka L zaseda enako mesto v vrsticah kot velika in mala tiskana črka L – obe se torej pišeta čez dve vrstici – v deblo in krošnjo drevesa.

Na Lilibi.si si na POVEZAVI najprej poglej, kako črki zapišemo.

Vadi pisanje črk L tako, kot si to storil/a za druge črke: s prstom po zraku, po mizi, hrbtu, v zdrob/pesek, zapis večjih črk na list – prevleci s 3 barvicami. Pazi, da pri zapisu upoštevaš smer zapisa ter da črki zapišeš z eno potezo.

V zvezek za slovenščino (medvedek) nariši drevesca ter zapiši črke, besede in povedi. Tukaj imaš ZAPIS V ZVEZKE.   ** DODATNA NALOGA: Spodaj s pisanimi črkami, ki smo se jih do sedaj naučili, zapiši vsaj 5 besed.

V SZO (Delovni zvezek za opismenjevanje, 2. del) reši:
stran 106/ mala pisana črka L (2 vrstici), beseda LES
stran 107/ velika pisana črka L (1 vrstica), beseda LINA

SPOZNAVANJE OKOLJA  (2 uri)

Moje telo

Prejšnji teden si ponovil/a zunanje dele telesa, v predstavitvi pa si spoznal/a tudi nekaj notranjih delov telesa. Danes se bomo osredotočili na notranje organe. Najprej si v SDZ za spoznavanje okolja na strani 82 preberi besedilo in dobro oglej sličice.

Nato s POVEZAVE  prenesi dokument, vklopi predstavitev in zvok ter prisluhni razlagi. Med razlago poskusi čim bolj sodelovati.
 
Pa poglejmo, koliko si si zapomnil/a. V SDZ za spoznavanje okolja reši naloge na strani 83.Skrbim za zdravje

Razmisli, kako ti skrbiš za svoje zdravje.

V SDZ za SPO si na strani 84 preberi besedilo in oglej sličice. Reši tudi 1. nalogo.

Preberi in naredi ZAPIS v zvezek. Za vsako točko nariši piktogram, ki te bo opominjal, da ne pozabiš poskrbeti za svoje zdravje.

V MKPO (Mala knjižica poskusov in opazovanj) imaš na strani 15 tabelo. To tabelo boš izpolnjeval/a cel teden. Danes je sreda, torej vanjo vpišeš, kaj koristnega si danes storil/a za zdravje.


** DODATNE DEJAVNOSTI: Če želiš si lahko, ko boš imel/a čas, ogledaš spodnje posnetke: