Petek, 27. 3. 2020


SLOVENŠČINA - Velika začetnica

O veliki začetnici smo se že pogovarjali. Z veliko začetnico začenjamo povedi, uporabljamo pa jo tudi pri imenih oseb (na primer Ana), priimkih oseb (na primer Novak), imenih živali (na primer Floki) in imenih krajev (na primer Rakek). Z veliko začetnico so napisani tudi naslovi knjig, oddaj, ustanov ...

V nov zvezek za slovenščino (vrstice z vmesno črto) prepiši UČNO SNOV. Pod vsako področje zapiši še 3 svoje primere.

Odpri SDZ za slovenščino, 2. del na strani 6 in preberi besedilo.
V SDZ reši 7. stran. Pri prvi nalogi si za vsako področje izberi svojo barvo (na primer IME OSEBE – rdeča, PRIIMEK OSEBE - modra, IME ŽIVALI – rjava in IME KRAJA – zelena). V besedilu z ustrezno barvo podčrtaj imena oz. priimke (na primer Perne je priimek, zato ga boš podčrtal/a z modro). 2. nalogo (zapis povedi) in 3. nalogo napiši v zvezek z vmesno črto. 
 
**DODATNA NALOGA: Bodi tudi ti učitelj/ica. V SDZ imaš pri 3. nalogi »čebelčka« za dodatne naloge na Lilibi (moder krogec v desnem spodnjem kotu strani). Čakajo te besedila, kjer je potrebno popraviti male začetnice v velike začetnice. Želim ti uspešno delo. (KAKO DO POVEZAVE: Lilibi.si – Dežela Lilibi – Šolska ulica – Slovenščina – Jezikarija)
MATEMATIKA – Računam do 100 (DE + E = D)

V SDZ za matematiko, 2. del reši naloge na straneh 69 in 70. Na strani 70 reši 24. nalogo v zvezek za matematiko (lisička). Napiši naslov BESEDILNE NALOGE. Nalog ne pozabi oštevilčiti. Nalog ne rabiš prepisovati. Zapiši samo račune in odgovore. 

Reši UČNI LIST. Če nimaš možnosti tiskanja, si delo razporedi – vsak dan prepiši nekaj nalog v zvezek za matematiko in jih reši.SPOZNAVANJE OKOLJA – Živali spomladi

Tudi živali imajo rade pomlad. Na POVEZAVI si poglej sličice živali spomladi. Preberi tudi napise pod sličicami.  

V zvezek za spoznavanje okolja (ježek) prepiši UČNO SNOV

Na Lilibi poslušaj dejstva o pticah selivkah in pticah stalnicah.  POVEZAVA

V SDZ za spoznavanje okolja preberi učno snov in reši naloge na straneh 72 in 73.

** DODATNE DEJAVNOSTI: Poslušaj tudi značilnosti in zanimiva dejstva naslednjih ptic:ŠPORT – Živalska telovadba

Ogrej se. V hitri hoji prehodi celo hišo/stanovanje. Obišči vse prostore.
Sledijo raztezne in gimnastične vaje, ki si jih lahko popestriš s ŠPORTNO ABECEDO.

Danes boš pri športu oponašal/a različne živali. Preizkusil/a se boš v 7 različnih vajah. Vrstni red živali si izberi sam/a, vendar pazi, da kakšne ne izpustiš. Vaje ponovi vsaj trikrat. Tukaj imaš NAVODILA.GLASBENA UMETNOST – Ritmizacija: Zvonček in trobentica

Zapoj pesem Vesela pomlad in jo spremljaj z lastnimi glasbili (plosk, tlesk, udarjanje po stegnih ...).

Odpri SDZ (Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost) na strani 26 - besedilo Zvonček in trobentica. Pesmico ritmično izrekaj, pri tem upoštevaj velikost krogcev. Spomni se:
  • manjši krogec – kratka doba (zlog izgovoriš na kratko)
  • večji krogec – dolga doba (zlog izgovarjaš dlje)

V SDZ reši 1. nalogo – z modro barvo pobarvaj krožce, ki ponazarjajo kratko dobo. Prve tri vrste bomo naredili skupaj:
V prvi vrsti pobarvamo prvih šest krogov, zadnjega pustimo nepobarvanega.
V drugi vrsti pobarvamo prvih šest krogov, zadnjega pustimo nepobarvanega.
V tretji vrsti pobarvamo vseh osem krogov.
Ostale tri vrste poskušaj rešiti sam/a.

Ponovno ritmično izrekaj pesem. Ob ritmizaciji besedila igraj na lastne inštrumente:
  • kratka doba (majhni krožci) – plosk
  • dolga doba (veliki krožci) -  z nogo butni ob tla
Pesem večkrat ponovi in se jo nauči s ponavljanjem verzov.
 
Sedaj pa si poskusi za to besedilo izmisliti melodijo in pesmico zapoj. Melodija je lahko vzeta od drugih pesmi, lahko pa ustvariš popolnoma novo.