Sreda, 25. 3. 2020


SLOVENŠČINA - Iščem podatke

V SDZ (Samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2. del) na strani 20 preberi besedilo v modrem okvirčku.

Danes se boš naučil/a, kako poiskati podatek v besedilu. Tukaj imaš nekaj napotkov:
 1. Najprej preberemo vprašanje.
 2. Podatek za odgovor poiščemo v besedilu. Če smemo, ga v besedilu tudi podčrtamo.
 3. Podatek vpišemo v preglednico.
 4. Napišemo samo želeni podatek, ne cele povedi.
 5. Preverimo pravilnost podatka, tako, da še enkrat pogledamo v besedilo.

Najverjetneje te zanima zakaj se učimo poiskati želene podatke?

V življenju večkrat rabimo samo določene podatke (na primer, ko iščemo sestavine, ki so v določeni hrani). To je zelo pomembno, zato se jih moramo naučiti poiskati hitro in točno.

V SDZ za slovenščino reši 1. in 2. nalogo na strani 20. Pri 1. nalogi upoštevaj napotke, ki so našteti zgoraj.SPOZNAVANJE OKOLJA

Pomlad

Odpri SDZ (Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja) na strani 69 in si oglej ilustracijo.

Razmisli in poskušaj ustno odgovoriti na vprašanja:
 • Kateri letni čas predstavlja ilustracija?
 • Katerega dne se letos prične pomlad?
 • Katere živali opaziš na ilustraciji?
 • Kaj delajo ljudje na ilustraciji?
 • Kakšna so drevesa? 
 • Ali drevesa tudi pri nas že cvetijo?
 • Katere spomladanske cvetlice opaziš?
Preberi besedilo pod ilustracijo. 

Oglej si naloge in prisluhni posnetkom pod »čebelčki« (modri krogci v levem zgornjem kotu strani).

 

V zvezek za spoznavanje okolja (ježek) boš naredil/a miselni vzorec o tem, kaj že veš o pomladi.
Miselni vzorec naredi po tem PREDLOGU in ga dopolni. V miselni vzorec zapiši tudi podatke, ki si jih prebral/a in slišal/a. Zraven lahko tudi kaj narišeš.


Pomladanske rastline

Oglej si SLIČICE rastlin in jih poskušaj poimenovati (ustno). Če imaš možnost, si jih lahko natisneš in pod sličice zapišeš imena rastlin. Koliko si jih prepoznal/a?
 
Sedaj pa si poglej, ali se tvoji odgovori ujemajo. Prilagam SLIČICE Z IMENI. Če si si list natisnil/a, ga prilepi v zvezek za spoznavanje okolja (ježek).

Odpri SDZ za SPO na strani 70. Oglej si fotografije in preberi zapise. Pozoren/na bodi na dele posameznih rastlin.

Razmisli:
 • Kdo sta najbolj znana znanilca pomladi? Odgovor se skriva v naslednjem vprašanju.
 • V čem se razlikujeta trobentica in zvonček glede na sestavne dele?  Dobro si oglej fotografiji:

TROBENTICA

MALI ZVONČEK
             

Tako je, v podzemnem delu rastline. Zvonček ima čebulico, medtem ko ima trobentica koreniko.

V zvezek za spoznavanje okolja napiši naslov:
POMLADANSKE RASTLINE
Deli rastlin

Spodaj boš narisal/a zvonček in trobentico ter poimenoval/a dele rastlin. Pomagaj si z ZAPISOM.

V SDZ reši: stran 70/ 1. naloga
                    stran 71/ cela stran - križanka


Na spletni strani Lilibi.si pod zavihkom E-gradivo poišči SDZ za SPO in ga odpri na strani 70 in 71. Oglej si naloge in prisluhni posnetkom pod »čebelčki« (modri krogci v desnem ali levem zgornjem kotu strani). 


**  DODATNA NALOGA: SDZ stran 70 – POSKUS v modrem okvirčku

** PREDLOG: Če imaš možnost in voljo, si natisni igro POMLADANSKI SPOMIN. Izreži kvadratke po črtah. Za začetek lahko samo iščeš pare sličic k ustreznemu imenu (tako da vidiš sličice). Nato pa igro igraj tako, kot igramo spomin: sličice in napise obrni na hrbtno stran. Odpiraj po dva kartončka. Če si našel/la par, si zopet ti na vrsti, drugače pa je na vrsti tvoj soigralec. Igro lahko igraš tudi druge dni.